Historie domu č.p. 160 ve 20. století

Dům koupil roku 1903 v dražbě hostinský Karel Gregor I. s manželkou Marií (roz. Sedláčkovou) a další pozemky k němu náležející (nyní č.p. 160).  Vzdal se vojenské kariéry a převzal po otci hostinskou živnost. Byl velmi aktivní ve veřejném životě. Zastával funkci starosty obce, patřil k vedoucím osobnostem Sboru dobrovolných hasičů a ve školní radě. Byl přestavitelem vlasteneckého cítění v obci.

Roku 1924 zdědil dům Karel Gregor II. s manželkou Rosalií (roz. Sotolářovou). První světovou válku prodělal Karel Gregor II jako ruský legionář. Po návratu vynikal jako znalec polního hospodaření na méně úrodných půdách Drahanské vrchoviny
a hospodařil na zděděných pozemcích. Významně podporoval kulturní a společenský život na vesnici. Dům společně obývali se synem Karlem Gregorem III, jeho manželkou Květoslavou a jejich 3 dětmi. Karel Gregor III v roce 1960 náhle zemřel a  dům byl prodán sousednímu  Okresnímu  průmyslovému podniku Vyškov za nápadně nevýhodných podmínek a v tísni a  přešel tak do vlastnictví Československého státu.

V roce 1997 byla  budova vrácena na základě restitučního řízení dědicům Karla Gregora III a a Květoslavy Gregorové,
Ing. Květoslavě Ševčíkové (roz. Gregorové) a Josefu Ševčíkovi.